IMG_1576.1  

 

你的心如流浪的河流

你的思緒如漫舞的雪花

 

 

滴滴點點  點點滴滴

滴滴答答  滴滴答答

 

 

 

蔓延至誰的心裡?

 

 

 

 

不奢求誰能懂得、亦不祈願誰能懂得

風未帶走的、是肆意纏繞著的雲煙

 

 

窗外的欒樹紅了

示意   

那初秋的餘溫

 

 

 

而滾燙的火紅色

竟相忘於冷洌的迷霧中

 

 

創作者介紹
創作者 wawa 的頭像
wawa

Exquisite life

wawa 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()