Wawa's words

目前日期文章:201311 (2)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
  • 這是一篇加密文章,請輸入密碼
  • 密碼提示:ask wawa
  • 請輸入密碼:
  • Nov 07 Thu 2013 02:16
  • 置頂

IMG_1488  

 

破碎的記憶 你無法回頭看
畸零的角落或許狡詐地窩藏著些許餘氳

wawa 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()